Talousteema Oy
Talousteema Oy
Etusivu Koulutukset Blogi Verouutiset Talousteema Palaute
Talousteema Oy
PowerPoint-diaesitys: Lamasta toipuminen

Koronaviruksen aiheuttama taloudellinen taantuma muuttuu lamaksi, jos se jatkuu vuosia eteenpäin. Vaikka näin ei kävisikään, siihen pitää varautua ajoissa, koska nopeus on valttia.

Yrittäjät ovat heti koronapandemian alkuvaiheessa kokeneet ahdistusta ja pelkoa tulevaisuudestaan. Tässä tilanteessa tilitoimiston rooli yrittäjän tukijana sekä neuvonantajana korostuu.

Yle-uutisten 23.3.2020 haastattelema helsinkiläinen ravintoloitsija Maggie Lindholm odotti hallitukselta pelastusta: "Toivon, että hallitus ymmärtää, että en ole yrittämässä rikastua, vaan tämä on meidän työmme ja elämämme." Hän ilmaisi harvan tavallisen ihmisen ymmärtämän tosiasian, että yleensä pienten yritysten yrittäjillä ei ole tavoitteena saada suuria voittoja vaan tulla toimeen omalla työllään. Nyt tämä toimeentulo on vaarassa.

Kokemukset 1990-luvun lamasta osoittavat, että poliitikot usein puhuvat myönteisesti pienistä yrityksistä, mutta todellisuudessa tällaisen yrityksen yrittäjä ei saa apua eikä armoa. Viimeistään virkamiehet tuhoavat tulkinnoillaan poliitikkojen hyvät tarkoitukset.

Pankeilta, vakuutusyhtiöiltä ja muilta suuryrityksiltä ei yrittäjän kannata odottaa helpotusta, koska ne ajattelevat itsekkäästi omaa etuaan. Jos esimerkiksi pankki antaa lainalle vapaavuoden, se laskee tällä saavansa lisää korkotuloja. Jos yrittäjä hakee korvausta keskeytysvakuutuksen perusteella, hänen on varauduttava monen tunnin neuvotteluun, jossa hänen on pysyttävä ehdottoman tiukkana.

Tilitoimisto voi auttaa yrittäjää, joka lamaantuu henkisesti yrityksen talouden romahtaessa. Tähän työhön tilitoimisto tarvitsee toisenlaisia työkaluja, menetelmiä ja tietoja kuin kirjanpitojen laatimisessa ja veroasioiden hoitamisessa käytetään.

Tilitoimiston tulee nähdä, mitkä ovat oikeat toimenpiteet, joita asiakkaan tulee tehdä selviytyäkseen laman aiheuttamista vaikeuksista. Varmimmin tämän tiedon antaa kassavirtalaskenta.

Voitolla tai tappiolla sekä oman pääoman etumerkillä ei ole välitöntä vaikutusta, selviytyykö yritys vaikeuksistaan, vaan raha ratkaisee.

Tulo- ja menovirtoja on seurattava ja suunniteltava päivätarkkuudella sekä muutoksiin on vaikutettava nopeasti, koska rahan loppuminen voi aiheuttaa konkurssin. Velkoihin pitää hakea helpotuksia joko siten, että velkojat antavat niitä anteeksi, tai ainakin siirtävät niiden maksuja.

Tämän PowerPoint-diaesityksen toteuttaja Lassi Mäkinen oli tilitoimistoyrittäjä, kun Suomi ajautui 1990-luvun lamaan. Se oli sodan jälkeen Suomen pahin talousahdinko. Hän teki lujasti töitä auttaakseen asiakkaitaan selviytymään lamasta. Ja niin lähes kaikki asiakkaat onnistuivat pääsemään laman yli. Konkurssin kohtasi vain yksi asiakas valtion omistaman roskapankki Arsenalin virheellisen päätöksen vuoksi.

Koronaviruksen aiheuttamien, yleisötilaisuuksiin kohdistuvien rajoitusten vuoksi tämä koulutus tarjotaan pelkästään sähköisessä muodossa PowerPoint-diaesityksenä. Aineisto on laaja. Siinä on yhteensä 240 diaa.

Diaesityksen katsomiseen tarvitaan Microsoftin PowerPoint-sovellus. Käyttäjä voi itse ohjailla esityksen etenemistä. Koko esitystä ei siis tarvitse katsoa kerralla, vaan siitä voi etsiä tapauskohtaista tietoa eri tilanteisiin, kun tarvetta ilmenee. Aineiston käyttöoikeus on pysyvä, eli sen käyttöä ei ole rajattu tiettyyn ajanjaksoon.

PowerPoint-diaesityksen ajoissa maksaneilla tilaajilla on oikeus jälkeenpäin kysyä sähköpostitse kouluttajalta, miten tietyssä tilanteessa voisi menetellä. Hän vastaa kysymyksiin parhaan tietämyksensä ja aikataulunsa asettamissa rajoissa. Lyhyet kysymykset ja niiden vastaukset sisältyvät diaesityksen maksuun.


Seminaarin teemat

1. Laman vaikutukset
2. Raha ratkaisee
3. Kassavirtalaskenta
4. Tulovirrat
5. Menovirrat
6. Velat
7. Nopeus on valttia


Kouluttaja

PowerPoint-diaesityksen laatija ekonomi Lassi Mäkinen on laatinut kirjanpitoja ja hoitanut yritysten veroasioita yli 50 vuoden ajan. Hän on pitänyt kirjanpitoa ja verotusta käsitteleviä koulutustilaisuuksia 1980-luvulta lähtien sekä julkaissut tuhansia aihetta käsitteleviä lehtikirjoituksia ja useita kirjoja. Yrittäjänä hän on toiminut lähes 40 vuotta.

Hänen koulutustilaisuuksiinsa osallistuneet ovat kiittäneet mm. kouluttajan asiantuntemusta, omakohtaista kokemusta, käytännönläheisiä esimerkkejä, pienyritysnäkökulmaa, selkokielistä esitystä, kannustavuutta, rohkeita kannanottoja, työtä helpottavia ideoita, perusteellista aineistoa ja mahdollisuutta kysyä jälkikäteen.


Ajat ja paikat


Hinnat

PowerPoint-diaesityksen hinta on 80,00 euroa (+alv).


Maksuehdot

Talousteema Oy toimittaa PowerPoint-diaesityksen tilaajan sähköpostiosoitteeseen ja lähettää laskun PDF-tiedostona sähköpostitse tilaajan antamaan laskutusosoitteeseen. Jos PowerPoint-diaesitys ja/tai lasku eivät tule perille viikon kuluessa tilauksesta, tilaajan on otettava yhteyttä sähköpostitse Britt Langreviin osoitteella britt.langrev@talousteema.fi.

Mikäli asiakas vaatii hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta annetun lain 4 §:n perusteella laskun kyseisessä laissa tarkoitettuna sähköisenä laskuna, emme voi hyväksyä tilausta, koska yhtiöllämme ei ole käytössä laskutusjärjestelmää, joka tuottaisi tällaisia laskuja. Lähetämme vain PDF-laskuja sähköpostitse.

Maksuehto on 14 päivää netto ja viivästyskorko lain sallima enimmäismäärä. Mikäli joudumme perimään saatavaa, veloitamme saatavien perinnästä annetun lain sallimat perimiskulut. Veloitamme vähintään lain 10 e §:ssä säädetyn 40,00 euron perintäkulujen vakiokorvauksen.


Ilmoittautuminen tai tilaaminen

Koulutustilaisuuteen ilmoittautuminen lähetetään Britt Langreville sähköpostitse osoitteeseen britt.langrev@talousteema.fi. Ilmoittautumisesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

seminaarin aika ja paikkakunta
osallistujan etu- ja sukunimi
osallistujan sähköpostiosoite
osallistujan matkapuhelinnumero
osallistujan mahdollinen erityisruokavalio
laskutettavan yrityksen tai muun organisaation nimi
laskutettavan yrityksen tai muun organisaation postiosoite
sähköpostiosoite, johon lasku lähetetään
laskun hyväksyjän etu- ja sukunimi
henkilötunnus, jos laskun maksaja on henkilöPeruutusehdot

PowerPoint-diaesityksen tilaus on sitova.


Talousteema Oy
 © Talousteema Oy 2014 ‚Äď 2023